88

سلسله نشست های مجازی حرفه مورخان 5 «ضرورت های بررسی اسناد تاریخ آموزش عالی در دانشگاه های کشور»

سلسله نشست های مجازی حرفه مورخان 5 «ضرورت های بررسی اسناد تاریخ آموزش عالی در دانشگاه های کشور»

 

 

گروه تاریخ دانشگاه ­های رازی و انجمن ایرانی تاریخ مراکز استان­های کرمانشاه و قزوین با همکاری انجمن­های دانشجویی دانشگاه­های رازی و بین­المللی امام خمینی(ره) و مرکز مطالعات تاریخی (اسناد، آرشیو و موزه) دانشگاه رازی با برگزاری نشست علمی ضرورت­های توجه به اسناد تاریخی آموزش عالی را تشریح کردند.

نشست علمی ضرورت­ های بررسی اسناد تاریخی در مطالعات تاریخ آموزش عالی در دانشگاه‌های کشور با همکاری اساتید گروه تاریخ دانشگاه رازی و دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در جریان سیر علمی برخی از اساتید دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره) و دانشجویان گروه تاریخ این دانشگاه با استان کرمانشاه در سالن همایش­های پرفسور مجتبی شمسی ­پور و مرکز مطالعات تاریخی (اسناد، آرشیو و موزه) دانشگاه رازی در روز پنج شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1402 برگزار شد. 


شناسه : 8272211