فعالیت های مرکز

 • اقدامات انجام شده

  در طی سه سال گذشته پس از عقد قرارداد اجرای طرح تأسیس مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه تا کنون  ،کلیه اسناد داخلی بایگانی های راکد دانشگاه از آغاز  تا سال 1360 در هفت پایگاه گردآوری ، سازماندهی و فهرست برداری کلی شده و مرکز اسناد ،مدارک،آرشیو و موزه تاریخ دانشگاه  راه اندازی شده  که گزارش مفصل اقدامات اجرایی، عملیاتی و علمی  این طرح در چهار مجلد به تفصیل تحویل معاونت پژوهشی و ریاست محترم دانشگاه شده است.
  اینک شرح مختصری از گزارش نهایی سازماندهی و ساختار آرشیو و آماده سازی مرکز مطالعات تاریخی اسناد، آرشیو و موزه دانشگاه و همچنین فعالیت های مطالعاتی که برای تحقق بخش پژوهش و تحقیقات اسنادی مرکز مذکور به عمل آمده در 3 بخش به اطلاع می رساند:
  1- بخش شناسایی، گردآوری اسناد و سازماندهی به آرشیو مرکز :
  مطابق ماموریت و  برآوردهای صورت گرفته تاکنون حدود 180.000 هزار برگ از اسناد و مدارک تاریخی دانشگاه شناسایی و گردآوری شده است. مجموع اسناد مذکور در هفت پایگاه در آرشيو مرکز اسناد  طراحی، تعریف و سازماندهی شده که جداول آماری و نمودار فعالیت های صورت گرفته تهیه و تنظیم شده است. محتوای اسناد تاریخی سازماندهی شده، بطورکلی عبارت است از:
  1. اسناد آموزشی دانشجویی
  2. . اسناد اعضای هیأت علمی
  3.  اسناد مالی و حقوقی دانشگاه
  4.  اسناد کارمندان و اسناد مربوط به ساختار و سازمان دانشگاه
  5. اسناد دانشکده تربیت دبیر سنندج
  6. اسناد دانشکده دامپروری ایلام
  7. اسناد دانشکده علوم پزشکی
  فهرست کلی اسناد مطابق ساختار و پایگاه هایی که برای مرکز و آرشیو  اسناد تاریخی تعریف شده  در سه مجموعه مستقل تنظیم شده که این مجموعه ها مشتمل  بر مشخصات آرشیویی اسناد و مدارک تاریخی دانشگاه از سال 1351 تا 1360 می باشد. این مجموعه ها در واقع  راهنمای کلی مرکز اسناد و آرشیو  دانشگاه  در دهه مذکور محسوب می شود که تحت عناوین زیر به صورت سه مجلد آماده  و به شرح زیر است:
  1-1.کتاب فهرست برداری اولیه اسناد تاریخی (بر اساس بایگانی های راکد دانشگاه): این کتاب  مشتمل بر فهرست اوليه وآمار کلی از اسناد آرشیو های راکد دانشگاه، اعم از آموزشی و دانشجویی، مالی و حقوق،کارگزینی کارمندان و کارگزینی اعضاء هیأت علمی است که در مرکز گردآوری شده و در این مجموعه فراهم آمده است.
  1-2.کتاب  فهرست مدارک موجود در پایگاه های اسناد تاریخی دانشگاه (مشتمل بر فهرست برداری و تفکیک اسناد بر اساس موضوع و پايگاه): براین اساس، اسناد تاريخي دانشگاه در هفت پایگاه درآرشیو مرکز مطالعات تاریخی سازماندهی شده و فهرستی از مشخصات كلي اسنادیست که در هر پایگاه سازماندهی  تهیه و تنظیم شده است. این مجموعه به عنوان کتاب راهنمای دسترسی به اسناد درپایگاه¬های هفتگانه مرکز و آرشیو مذکور  محسوب میشود.
  1-3. کتاب فهرست  راهنمای گالینگورهای سازماندهی شده در آرشیو ( بر اساس موضوع و پایگاه): کلیه اسناد تاريخي دانشگاه از سال 1351 تا 1360در حدود 700 گالینگور است که هر گالینگور حاوی اسناد و مدارک با مشخصات آرشيويي سازمان دهي شده می باشد. تمام گالینگورها به تفکیک پایگاه¬های هفتگانه تنظيم  و برای سهولت دسترسی به اسناد در آرشیو، آدرس محل استقرار و مشخصات کلی اسناد و مدارک با برچسب بر روی گالینگورهای اسناد نصب شده است. این مجموعه نیز در واقع فهرست راهنمای ساختاری  آرشیو است که  برای دسترسی سریع به آدرس و مشخصات اسناد سازماندهی شده در  هریک از پایگاههای آرشیو مرکز اسناد تاریخی دانشگاه  تنظیم شده  است.
  بطور کلی مجموعه ای سه گانه مذکور، فهرست راهنمای ساختاری آرشیو و بایگانی مرکز مطالعات تاريخي اسناد دانشگاه محسوب می شود. امید است که بتوان اسناد و مدارک تاریخی دانشگاه را در نهادهای منطقه ای و ملی را دراداوار تاریخی بعدی در قالب طرح های تکمیلی  فراهم آورد  و در آرشیو سازماندهی کرد.

   2- بخش موزه  اسناد و مدارك تاريخي دانشگاه :
  یکی از دستاوردهای مرکز مطالعات تاریخی اسناد، تأسیس  موزه و برپایی نمایشگاه های متعدد از اسناد تاريخي دانشگاه و آموزش عالی و اسناد تاریخی کرمانشاه و منطقه غرب کشور خواهد بود. در این زمینه اقدامات و برنامه های متعددی تدارک دیده شده است :
  2-1- با مطالعات لازم پیشنهادات مقتضی در قالب جلسات و نشست ها به منظور آماده سازی محلی مناسب برای موزه تاریخی دانشگاه مطرح شده و این مکان آماده بهره برداری می باشد.
  2-2- در عین حال در فرآیند بررسی و ساماندهی به اسناد و مدارک تاریخی به منظور نمایش هویت تاریخی دانشگاه اسناد و مدارک مناسب شناسایی و انتخاب شده است. از این رو تدارکات لازم برای طراحی و برپایی نمایشگاه اسناد تاریخی دانشگاه دیده شده که به محض آماده سازی محل موزه و تالار نمایش، اقدامات لازم  به منظور برگزاري نمایشگاه های اسناد و مدارک تاریخی دانشگاه و آموزش عالي در غرب كشور به عمل خواهدآمد.
  2-3. یک برنامه منسجم در گروه مطالعات اسناد تاریخی هم برای برگزاری نمایشگاه تاریخی دانشگاه و کرمانشاه شناسی  تدارک دیده شده که به مناسبت های مختلف با استفاده از ظرفیت آرشیو اسناد تاریخی دانشگاه درباره مسائل مختلف آموزش عالی  در غرب کشور به محوریت دانشگاه رازی برگزار خواهد شد. برای مثال؛ برگزاری نمایشگاه های اسناد تاریخی دانشکده ها ، گروههای علمی ، مسائل دانشجویی ، جنبش و  تشکل های دانشجویی، اسناد مدالها و افتخارات دانشگاهی، دستاورهای پژوهشی، علمی و ده­ها نمایشگاه دیگر درباره ارتباطات تاریخی دانشگاه و نهاد های مدنی و بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی  این ارتباطات  با استفاده از ظرفیت اسناد تاریخی مرکز مذکور قابل نمایش و برگزاری است. چنین بستری ضمن فراهم سازی ارتباط گسترده میان دانشگاه به بازنگری و باز اندیشی تجربه گذشته و شناخت مسائل دانشگاه  منجر خواهد شد و شرایط مساعدی را برای گسترش بیشتر  ارتباط جامعه با دانشگاه را فراهم خواهد ساخت.
  3بخش مطالعات و تحقیقات اسناد تاريخي دانشگاه:
  یکی دیگر از دستاوردهای مهم طرح تأسیس مرکز مطالعات تاریخی اسناد دانشگاه، آماده سازی اسناد جهت بهره برداری علمی، تحقیقاتی، آموزشی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی  در حوزه آموزش عالی در غرب کشور می باشد. گروه مطالعات اسناد تاریخی، برنامه هایی را در قالب نشست ها، نکوداشت های علمی و مطالعات پژوهشی درباره اسناد تاریخی با حمایت گروه علوم  تاریخی  و انجمن ایرانی تاریخ  تدارک دیده که برای ادامه فعالیت های این مرکز  به تناسب تحت نظارت مرکز مطالعات تاریخی و گروه مطالعات اسناد تاریخی آموزش عالی  برگزار خواهد شد.  فهرست مناسب و برنامه جامعی در قالب طرح ها ی کوتاه مدت و بلند مدت  به منظور تحقق اهداف مرکز مطالعات تاریخی  پیش بینی شده  تا چشم انداز مناسبی  برای فعالیت های آتی مرکز فراهم سازد. در طی همین مدت همزمان با اجرای طرح  تأسیس مرکز مطالعات تاریخی و گردآوری اسناد با استفاده از ظرفیت اسناد تاریخی و فراتر از ماموریت تعریف شده در طرح مذکور  اقداماتی  به عمل آمده که از جمله نتایج و ثمرات ملموس آن به شرح زیر بوده است:
  1-تعریف اهداف.
  2- تعریف آرم، لگو و سربرگ مرکز بر اساس اسناد و مدارک تاریخ به عنوان برند مرکز مطالعات تاریخی.
  3- تعریف برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت مرکز مطالعات تاریخی.
  4-گردآوری داده های اسنادی  برای تألیف کتاب تاریخ دانشگاه رازی در دهه نخست (1351-1360).
  5- برگزاری نشست های و  برنامه های علمی  در حوزه پژوهش اسنادی و مطالعات اسناد آموزش عالی و دانشگاه رازی از جمله؛ برگزاری نکوداشت دکتر عزت الله رادمنش بر اساس اسناد.
  1. موضوع شناسی و تهیه برنامه مناسب تحقیقاتی  برای انتشار و آماده سازی اسناد تاریخی.
  2. برگزاری نخستین نمایشگاه عکس مستند «انقلاب اسلامی در کرمانشاه».
  3. بازدید مهندس امیری مقدم (استاندار کرمانشاه) و هیئت همراه از مرکز.
  4. بازدید دکتر نادر نوروزی (شهردار کرمانشاه) از مرکز.
  5. بازدید دکتر زبرجدی (معاون پژوهشی) از مرکز.
  6. اجرای چندین  علمی و اسنادی دیگر که شرح مفصل اقدامات و برنامه (حدود 20برنامه)، در گزارش جامع  تأسیس مرکز  و  گزارش های زیر پورتال مرکز در حوزه معاونت پژوهشی آمده است.