گزارش های علمی

 • کتاب ها و دستاوردهای علمی 

   
  مرکز مطالعات تاریخی بنابر رسالت علمی خود در راستای حفظ هویت تاریخی دانشگاه رازی به عنوان قدیمی ترین نهاد آموزش عالی در غرب کشور طی سه سال فعالیت خود دستاوردهای علمی را در قالب کتاب منتشر نموده است که عبارتند از:
  1-کتاب دانشگاه رازی تاریخ مختصر، مستند و مصور (1351-1361)
  2- کتاب رنج های متعالی تاریخ دکتر عزت اله رادمنش
  3-کتاب دانشگاه رازی از مطالعات تا تأسیس: بر اساس اسناد آرشیو ملی
  4-مجموعه فهرست برداری اولیه  اسناد تاریخی (براساس بایگانی های راکد دانشگاه)
  5-مجموعه پایگاه­های اسناد تاریخی (فهرست برداری و تفکیک کلی اسناد)
  6-مجموعه فهرست راهنمای زونکن های سازماندهی شده در آرشیو  (براساس موضوع و پایگاه­ها)
  7-گزارش تفضیلی طرح تأسیس مرکز مطالعات تاریخی دانشگاه
  8-کتاب مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی در غرب کشور(به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه رازی)