تماس با ما

تلفن: 09184599622
ایمیل: chsdam@razi.ic.ir 
آدرس: کرمانشاه، تاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، طبقه دوم کتابخانه مرکزی.
کدپستی: ۶۷۱۴۴۱۴۹۷۱