مرکز مطالعات تاریخی (اسناد،آرشیو و موزه )


 
center for historical studies (documents, archives and museums)
 
طرح تأسیس این مرکز در جلسه 1399/4/28  هیأت رئیسه دانشگاه و در تاریخ 1400/11/24 در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به تصویب رسید و دکتر روح اله بهرامی (عضو هیأت علمی گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی) به عنوان مؤسس و مدیر این مرکز انتخاب شدند و تا زمستان 1400 این مسئولیت را عهده­دار بودند. در حال حاضر، دکتر مهدی عزتی (عضو هیأت علمی گروه علوم تاریخی دانشگاه رازی) به عنوان مدیر مرکز منصوب شده اند.
مرکز مطالعات تاریخی اسناد،آرشیو و موزه دانشگاه به منظور توسعه و تقویت علوم انسانی و مطالعات تاریخی و فرهنگی با بهرمندی از ظرفیت­ها، تخصص­ها و مهارت­های آموزشی در زمینه اسناد و مدارک تاریخی نهاد­های علمی(دانشگاه رازی) تحت نظارت گروه علوم تاریخی و انجمن ایرانی تاریخ با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه رازی و در قالب یک طرح علمی و اجرایی بر اساس اهداف و کارکردهای زیر تأسیس شده است:
اسناد و مدارک تاریخی منبع شناخت هویت و فهم و شکل گیری دگرگونی­ها و تحولاتی است که در عرصه حیات انسانی رخ می دهد. بدون تردید بازنگری، شناخت و چگونگی این تحولات و دگرگونی­ها در جوامع انسانی با عنوان رهآورد تکاپوی انسان جز در نگاه به گذشته و نقد هویت تکوین یافته مقدور نخواهد شد. جامعه انسانی در همه عرصه­های وجودی مختلف حیات خویش در جستجوی راهی به منظور فهم حرکت خویش و اهتمام برای نوسازی و تکامل راهی است که می­پیماید. فهم و شناخت تحولات تاریخی و هویت تکوین یافته انسان در مسیری که پیموده است جز از طریق اسناد و مدارک باز مانده از این تحولات میسر نخواهد شد.از این رو این مرکز دو رسالت عمده برای خود تعریف کرده است؛ اول گردآوری اسناد و مدارک کرمانشاه و مطالعات کرمانشاه شناسی و دیگری گردآوری و ساماندهی اسناد آموزش عالی در غرب کشور به ویژه دانشگاه رازی به عنوان مادر بسیاری از مراکز آموزشی در غرب کشور است.  بدیهی است که شناخت سرگذشت دانش و دانشگاه­ها، سرشت و خدمات علمی و آموزشی نهادهای­ علمی جز در پرتو گردآوری منابع و اسناد تاریخی و مطالعه هزاران هزاران برگ اسناد و مدرک علمی و آموزشی که در مراکز و مؤسسات متعدد اعم از نهادهای وزارت علوم، نهادهای سیاسی، نهادهای برنامه­ریزی و نهادهای قانونی و مدنی در استان و در سطح ملی و منطقه­ای وجود دارد، ممکن نخواهد بود.
امروز یکی از نیازهای اساسی ما برای بازنگری در نتیجه اقدامات نهادهای علمی مطالعه و بررسی اسناد و مدارک علمی و فراهم آوردن پایگاهی مناسب برای این گونه مطالعات است. لذا مسأله تأسیس مرکز مطالعات تاریخی اسناد و مدارک،آرشیو و موزه دانشگاه و ایجاد موزه­ای به عنوان آیینه­ی نمایش چهره، مسیر و حرکت دانشگاه می­تواند نقش مهمی در بازشناسی، تحول، برنامه­ریزی و تغییر در ساختار وکارکرد نهاد علم را فراهم سازد و زمینه­ی گسترش مطالعات اسنادی و تاریخی نهاد علم را فراهم نماید. احساس هویت و تشخص بخشیدن به دست­آوردها، مسیرهای طی شده و نمایش آن بخشی از خاطره و تجلی وجود ارزشمند دانشگاه برای جامعه دانشگاهیان و کارگزاران آموزش عالی در سطوح استانی، منطقه ای و ملی بشمار می­رود و تنها راه چنین تشخصی با تأسیس مرکز اسناد و مدارک تاریخی، آرشیو و موزه به عنوان شناسنامه و هویت دانشگاه محقق خواهد شد.
بنابراین تأسیس مرکز مطالعات تاریخی اسناد، آرشیو و موزه دانشگاه جایگاهی را فراهم خواهد ساخت که کار نامه دانشگاه از روزگار تأسیس تا به امروز همواره در ابعاد مختلف تحولات تاریخی خود در حوزه­های مختلف علمی، آموزشی، پژوهشی و... مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ایجاد موزه و آرشیو اسناد تاریخی دانشگاه نیز محلی برای بازنگری گذشته و حافظه این نهاد و نمایش تجلی اراده جامعه علمی در مسیر حرکت گذشته آن تا به امروز محسوب می­شود و می­تواند مرکزی برای بازدیدهای کارگزاران آموزش عالی، اعضای هیئت علمی، دانشجویان، آحاد و اقشار مختلفی از جامعه باشد که علاقمند هستند هویت دانشگاه،گذشته، نمادها، اسناد و مدارک، نشان­ها، دستاوردها و تحولات آن را به­ شکل ملموس و به عینه نظاره کنند. تأسیس دو رکن: آرشیو اسناد و موزه اسناد تاریخی علاوه بر بهره­برداری­های علمی و تخصصی در زمینه مطالعات تاریخی دانشگاه و آموزش عالی می­تواند به تقویت مهارت­ها و آموزش­های تخصصی دانشجویان رشته­های علوم تاریخی و تقویت روحیه کارآفرینی برای دانشجویان و اساتید در دانشگاه رازی، استان کرمانشاه و منطقه منجر شود و به دانشگاه هویتی زنده و پویا ببخشد.  
ماموریت دوم این مرکز گردآوری اسناد و مدارک و نسخ خطی و مکاتبات تاریخی کرمانشاه شناسی است. کرمانشاه از کهن­ترین ازمنه و ادوار پیشا تاریخی و در سراسر دوران تاریخی یکی از درخشان­ترین کانون­های اجتماعی حیات انسانی بوده است. در تمام نواحی این سرزمین که امروز تحت عنوان استان کرمانشاه شناخته می­شود از مراکز تاثیرگذار در تاریخ ایران ِدوران باستان ، اسلامی و معاصر بوده است. گردآوری اسناد و مدارک تاریخی کانون های اجتماعی بشری، اسناد و مدارک ایلات و عشایر، جوامع، مذاهب، اقوام و فرهنگ های مختلف در این سرزمین، مطالعات هویتی و تاریخنگاری محلی کرمانشاه با رویکردهای مختلف یکی از ضرورت­های اجتناب ناپذیر برای فهم وضعیت اکنون و تحول در آینده خواهد بود. بنابرین رسالت مهم مرکز مطالعات تاریخی فراهم آوردن زمینه های مناسب برای توسعه کرمانشاه شناسی و تاریخ نگاری محلی کرمانشاه و گردآوری اسناد و مدارک، نسخ خطی، اسناد خانوادگی، مطالعه و تحقیق سیر تحولات تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این استان است. انتشار اسناد تاریخی، برپایی نمایشگاه آثار تاریخی، نشست های علمی وتخصصی، بزرگداشت شخصیت های تاریخی، برگزاری همایش ها و سایر برنامه های علمی در حوزه کرمانشاه شناسی از ماموریت های مهم این مرکز می باشد.
Responsive Image