مجموعه مقالات

  • مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی در غرب کشور

    کتاب مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی در غرب کشور(به مناسبت پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه رازی)

    این مجموعه بخشی از دستاوردهای علمی همایش ملی آموزش عالی در غرب کشور است. دانشگاه رازی امروزه به عنوان یکی از کانون­ های علمی در غرب کشور جایگاه محوری و برجسته ­ای در نظام دانایی و دانشگاهی کشور دارد و طی نیم قرن تجریه نقش مؤثری در تکوین و آگاهی های فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی و بین المللی ایفا کرده است. دانشگاه رازی بین سال­ های نخست دهه پنجاه تاکنون تأثیرات بسیاری در عرصه ­های آموزشی، تربیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جامعه بر جای نهاده است. در این مسیر سیاستگذاری­ های علمی و آموزشی، دگرگونی ­ها و تحولات متعددی به خود دیده است. اکنون سالگرد تأسیس این نهاد و پس از نیم قرن تجربه زیسته، دستاوردهای علمی و آموزشی این دانشگاه به عنوان کانون برجسته علمی و محور بسیاری از نهادها و مؤسسات علمی و آموزشی در غرب کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن  مقالات متعددی در محورهای مختلف مرتبط با دانشگاه رازی و نهاد آموزش عالی در غرب کشور به دبیرخانه همایش ارسال گردید که در مجموعه مقالات همایش به چاپ رسیده ­اند.